ஆண்பால் பெண்பால் அன்பால்

பதின்வயதில் இருந்தே நிறைய எழுத வேண்டும்; அது பத்திரிகையில் வர வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு மிக அதிகம். அதற்கென, நிறைய வாசகர் கடிதங்கள்...

விஞ்ஞான புரட்சி

நேற்று சாதாரண மனிதனுக்கு ஒரு குற்றம் இழைக்கப்பட்டால் அவன் எதிரியின் அதிகாரத்தை தாண்டி குரலை உயர்த்தி நீதி கிடைக்க காவல் நிலையம் செல்ல...